Woningonderhoud
... geeft inzicht in uw onderhoudskosten!

Hier een kijkje is ons gedachtengoed. Dit is hoe wij naar woningonderhoud kijken en naar de kosten die daarmee samen hangen.

Onze missie

Wij vinden diep van binnen dat veel "onverwachte" woning onderhoudskosten helemaal niet zo onverwacht hoeven te zijn. De nadelen van 'ineens' hoge kosten die jou en je gezin belemmeren in je dagelijkse doen of er zelfs voor kunnen zorgen dat je 'dan maar een jaartje niet op vakantie gaat' vermeden kunnen worden!

Onze visie

Door de kosten van het woningonderhoud, eventuele investeringen en kosten voor de inboedel duidelijk in kaart te brengen krijg je inzicht. Met dat inzicht helpen wij graag om een optimum voor onze relaties te vinden zodat er overzicht en rust ontstaat.

Een eigen woning is een groot bezit, een kostbaar bezit! Veelal is voor de aanschaf een hypotheek afgesloten. Die hypotheek is een van de grootste kostenposten uit het beperkte inkomen. Naast de kosten voor de aanschaf van de woning moet er ook rekening gehouden worden met de onderhoudskosten. Dat wordt veelal niet gedaan, of men doet een aanname waardoor de eigenaren voor (financiele) verrassingen kunnen komen te staan. Dat kan veel slimmer!!!

Onze strategie...

Uitgangspunt is en blijft uw specifieke woning. Wij delen uw woning op in een aantal kleinere delen. Globaal pakt dat uit op een aantal aspecten zoals tuin, woning en installties. Van die delen maken wij een nog kleinere opsplitsing zodat we tot een punt komen waarbij we de onderhouds intervallen en kosten kunnen vaststellen. Internvallen en kosten bedenken wij niet zelf maar bepalen we aan de hand  van gemiddelden en uiteraard in overleg met u! Geen woning is immers hetzelfde.

Na onze analyse ontvangt u een grafisch rapport, simpel en overzichtelijk. In dat rapport worden onderhoudstaken met samenhangende kosten inzichtelijk. In overleg met u optimaliseren we de geadviseerde timing van de uitgaven zodat u en uw gezin zo veel mogelijk maandelijkse financieële ruimte overhouden zonder te kort te doen aan uw woning onderhoud!